Viimsi Artiumi uudiskiri nr 1

jaanuar-märts 2021 


Viimsi Artiumi hoone ehitus püsib graafikus, alustatakse sisustushangetega 

Pildi kirjeldus
Viimsi Artiumi ehitusplats 1. aprillil 2021

Viimsi Artiumi hoone ehitus algas mullu oktoobris ning kuue kuuga on tänaseks valminud majakarbi kolm korrust. Hoonet ehtitava OÜ Nordlin Ehituse kinnitusel ollakse töödega graafikus, kuigi veebruarikuu pakane ning koroonakriisist tulenevad ehitusmaterjalide tarneraskused pidurdasid ajutiselt hoo maha. 

Praegu käivad ehitusplatsil betoonitööd ning hiljemalt maikuu lõpuks on plaanis majakarp täismahus valmis saada ja alustada tehnosüsteemide paigaldamist. Selleks ajaks viiakse ehitusplatsilt ära ka kaks suurt kraanat. Paralleelselt peahoone ehitamisega tehakse töid ka lähedal asuvas kahes nõukogude ajast pärit kütusemahutis, millest ühte tuleb väliõppeklass ning teise planetaarium. Väliõppeklass valmib juba tänavu suveks ning seda saab vajadusel alates sügisest Viimsi koolide poolt kastuda.

Koos Artiumi hoonega ehitatakse peatänavale vääriliseks ümber ka piirkonda jääv Randvere tee lõik. Valla tänavuse suurima tee-ehitustööna rajatakse keskusele parklad, kergliikulustee pikendatakse Artiumini ning lähiristmikel muutub mõnevõrra ka üldine liikluskorraldus. Täpsemalt saab Artiumi piirkonna uuest liikluskorraldusest ja teetöödest lugeda 23. aprillil ilmuvast Viimsi Teatajast.

Ettevalmistamisel on keskusele suuremahuline inventari ostmine, millega soetatakse õppeklasside sisustus ning Artiumi mööbel. Lisaks on välja kuulutatud hange Artiumile kahe täiesti uue kontsertklaveri ja nelja digitaalklaveri ning nelja renoveeritud tiibklaveri ja kahe pianiino ostmiseks. Sama hankega renoveeritakse ka Viimsi muusikakooli kasutuses olevat kolm tiibklaverit. 


Artiumi haldamiseks moodustati sihtasutus, millele vald otsib juhti 

Artiumi kraana

Viimsi vallavolikogu otsustas oma veebruarikuisel istungil moodustada Sihtasutus Kultuuri- ja Hariduskeskus Viimsi Artium. Loodud organisatsiooni eesmärgiks on edendada valla kultuuritegevust ning korraldada Artiumi ruumide igapäevast haldamist ja majandamist. Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad vallavolikogu liikmed Urve Palo, Riina Aasma ja Jan Trei. Põhikirja järgi võib nõukogus olla kuni viis liiget ning edaspidi on plaanis nõukogu täiendada veel kahe inimesega. Artiumisse kolivad Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool jätkavad ka uutes ruumides tegevust iseseisvate organisatsioonidena.

19. märtsil kuulutas vallavalitsus välja konkursi Viimsi Artiumile juhi leidmiseks. Kandidaadilt eeldatakse muu hulgas ambitsioonikat visiooni uue keskuse sisulise töö käivitamiseks, kogemust kultuuritegevuse korraldamisel, head läbirääkimiste oskust koostööpartnerite kaasamiseks ning suurepärast juhtimisvõimekust Viimsi Artiumi meeskonna komplekteerimisel. Kandideerimisavaldusi saab esitada kuni 8. aprillini ning parimale kandidaadile pakutakse SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium juhatuse liikme lepingut viieks aastaks. Täpsema info kandideerimise kohta ning avalduste esitamise võimalus siin.


Kultuuri- ja haridussündmused 

Nirakivi
Nurgakivi asetamine 11. veebruaril 2021

Kui eelmise aasta novembris paigaldasime koostöös kultuurisaatega OP! Tähe-Lee Liivi kaunite klaverihelide saatel Artiumi vundamendi alla muusikalise nurgakivi, siis traditsiooniline nurgakivi asetamise tseremoonia toimus tänavu 11. veebruaril. Iga viimsilane sai jätta kunstikooli poolt kaunilt kujundatud ajakapslisse oma tulevikusoovid, mis müüriti uue keskuse suure saali põranda alla.

Nurgakivi asetamine toimus koroonaviiruse leviku tõttu tavapärasest tagasihoidlikuma publiku hulgaga, kuid selle eest oli kõigil võimalus üritusest osa saada internetis ViVa TV otseülekande vahendusel.

Veebruarikuu esimene Viimsi Teataja pühendas suure osa lehepinnast Artiumi projektile. Infolehest saab lugeda intervjuud hoone arhitektidega ning valla kultuuriosakonna juhataja Villu Veski mõtisklusi Artiumi tähtsusest mitte ainult Viimsile või Eestile. Viimsi Teataja avaldas ka põhjaliku joonise koos selgitustega Artiumisse plaanitud ruumide kohta. Sama plakat on uudistamiseks välja pandud ka Viimsi marketi fuajees raamatukogu sissepääsu kõrval.

Viimsi Artiumile on valminud oma hümn ehk Artiumi fanfaar. Heliteose kirjutas Villu Veski ning orkestriseade tegi Ott Kask. Esmakordselt nurgakivi asetamise tseremoonial avalikule ettekandele tulnud hümni salvestas Viimsi muusikakooli õpilastest ja õpetajatest ning teistest vallaga seotud muusikutest ja lauljatest koosnev Viimsi virtuaalorkester. 

Artiumisse kolivatel huvikoolidel valmis nurgakivi asetamise tseremooniaks ka nende põnevaid tegevusi tutvustav ühine videoklipp.

Läbi terve selle aasta on vallavalitsus dokumenteerimas nii Artiumi hoone rajamist, kui kogumas inimeste mälestusi ja ootusi seoses Viimsi huviharidusega. Muu hulgas on salvestatud videointervjuud huvikoolide juhtide ning eestvedajatega ning vähemalt kord kuus toimuvad Artiumi ehtuse erinevatest etappidest droonivideo võtted.


2022. aasta veebruaris valmiv Viimsi valla uus kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium koondab ühe katuse alla muusika-, kunsti- ja teaduskoolid ning huvikeskuse. Samuti tuleb keskusesse 480-kohaline kontserdisaal ja väiksemad kammer- ja black-box saalid, mis võimaldavad Viimisisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. Viimsi Artium asub Haabneeme kooli kõrval Randvere tee 20.