Vallavolikogu määrused

Kehtivad Viimsi Vallavolikogu määruste terviktekstid valdkonniti (viited Riigi Teatajale)

Alusdokumendid Viimsi valla põhimäärus

EELARVE / RAHANDUS

KEHTIVAD ARENGUKAVAD / VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD

KULTUUR / SPORT

NOORSOO / HARIDUS

SOTSIAAL / TERVISHOID

MAA / PLANEERIMINE

KESKKOND

KOMMUNAAL

EHITUS

MUU s.h ORGANISATSIOONILINE