Koosseis

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • valla esindamine
 • rahandusküsimused
 • investeeringute kava

Telefon: 602 8880         
E-post: laine.randjarv@viimsivv.ee

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • jäätmeveo korraldamine
 • ehitusküsimused
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • transport, liikluskorraldus
 • saared ja sadamad

Struktuuriüksus: keskkonna- ja planeerimisamet, ehitus- ja kommunaalamet
Äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus

Telefon:  602 8803         
E-post: margus.kruusmagi@viimsivv.ee 
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • alus-, üld ja huviharidus
 • noorsootöö
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine
 • turvalisus

Struktuuriüksused: haridus- ja kultuuriameti haridus- ja noorsootöö teenistus
Hallatavad asutused: Viimsi Keskkool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Prangli Põhikool

Telefon: 602 8803         
E-post: georg.aher@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia
 • turism
 • muinsuskaitse
 • sport
 • kultuur

Struktuuriüksused: sotsiaal- ja tervishoiuamet, haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja sporditöö teenistus
Hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu
Äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat, SA Rannarahva Muuseum

Telefon: 602 8803         
E-post: annika.vaikla@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00