Konkursid ja hanked

Viimsi valla hankekord (alates 01.01.2018)

Viimsi valla hankeplaan 2019

Andmed Viimsi Vallavalitsuse teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiate riigihangete registri kaudu.