Vallavalitsuse 12.01.2022 istungi päevakorra projekt

10. Jaan 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Viimsi alevikus, kinnistu Kaare (end. riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044) ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 14.10.2003 otsusega nr 103 „Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere külas, maaüksus Tamme 2“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tõru tee 4 kinnistu osas
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Pakkumismenetluse "Haabneeme rannaala eskiisprojekti koostamine" pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkuja kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks 11251 Viimsi-Rohuneeme kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas, kinnistute Lilleoru tee 4, Lilleoru ee 4a, Lilleoru tee 6, Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Orumetsa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kasesoo tee 8
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kapteni tee 9
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pihlaka tee 12
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Sihtotstarbeliste vahendite lisamine Viimsi valla 2021. aasta eelarvesse
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine koolibussi projekti rahastamise kokkuleppe sõlmimiseks perioodil 2022
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hagiavalduse esitamisest liikluskahju hüvitamise vaidluses
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heaks kiitmine (Olmi kinnistu)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu 19.11.2021 nr 2-10.6/611 muutmise taotluse heakskiitmine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu 07.09.2021 nr 2-10.6/510 muutmise taotluse heakskiitmine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem