Energiatoetuse taotlemine Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas

10. Jaan 2022
Pildil sõnadena energiatoetuse taotlemine ja menetlemine 2022

Viimsi vallas algab energiahinna hüvitise elektrooniline taotlemine teisipäeval, 11. jaanuaril. Taotluse saab esitada valla iseteeninduskeskkonna kaudu. Taotluste menetlemisaeg on kuni 35 tööpäeva.

Kui sinu leibkonna sissetulek jääb alla meetmega arvestatud piiri, siis kompenseerib riik kõigi energiakulude (elekter, gaas, kaugküte) peale kokku kuni 80% sinu energiakulude hinnatõusust aga mitte rohkem kui 500 eurot ühe kuu kohta. Jaanuaris 2022 saab toetust taotleda tagasiulatuvalt 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri eest. 

Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust: 

  1. elektri hind arvel on kõrgem kui 120€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh) – Viimsis pakub kaugkütet Adven Eesti AS ja 31.12.21 on kaugkütte hinnaks 73,57 €/MWh, mis on madalam kompenseerimisele kuuluvast hinnatasemest. 
  2. leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära. Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. 

Vastuvõtuaega ette broneerides, pakub vallavalitsus elanikele abi nii energiatoetuse taotluse vormistamise osas aga ka üldise konsultatsiooni näol. Konsulteerivad valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna teenistujad:

Lisaks pakuvad tehnilist tuge taotluste eketroonilisel täitmisel ka Viimsi Päevakeskused.

Vaata lisainfot paberkandjal ja e-maili teel taotluste vastuvõtmise kohta.