Adven Eesti AS soojatrasside renoveerimistööde ajagraafik!

10. juuni 2019

Adven Eesti AS teostab mai 2019 - mai 2020 Haabneeme ja Viimsi soojusvõrkude rekonstrueerimistöid. Kaardilt leiab tööde alad ja esialgsed tööde ajavahemikud (mis võivad täpsustuda). Palume aegsasti arvestada võimalike piirangutega!

skeem

Katkestuste info SIIT  
Lisainfo Priit Tiit, Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht 
E-post: priit.tiit@adven.com 
Telefon: 667 8617