Taksoveo load ja info

Taksoveoloa taotlus

Taksoveo, sh platvormipõhist taksovedu läbi IT-platvormi reguleerib ühistranspordiseadus.

Taksoveolubade menetlust peamise tegevuspiirkonnana Viimsi vallas korral, teostab Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond.

Operatiivsema menetluse läbiviimiseks soovitame esitada taotlused elektroonselt Majandustegevuse registri kaudu.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu
Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole EE182200221010936477

Taksoveoloa riigilõiv 64 €

 selgitusse tuleb kirjutada: riigilõiv, taksoveoluba/ vedaja nimi

Sõidukikaardi riigilõiv 20 € 

 selgitusse tuleb kirjutada: riigilõiv, sõidukikaart/ sõiduki reg. märg, vedaja nimi

Teenindajakaardi riigilõiv 38 €

 selgitusse tuleb kirjutada: riigilõiv, teenindajakaart/ sõiduki reg. märk, vedaja nimi