Õpilasmalev 2022

Viimsi Õpilasmalevat korraldatakse koostöös Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Noortekeskuse ja Viimsi ettevõtetega. 2022. aastal toimub kaks malevavahetust, kus pakutakse tööd kuni 150 noorele.  

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.
Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. 

malev

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 I vahetus toimub 27.06-08.07 (10 tööpäeva) ning II vahetus 08.08-19.08 (10 tööpäeva).
Malevasse võib kandideerida iga 13-19 noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi valla haridusasutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:

  • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
  • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
  • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
  • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Täpsem õpilasmaleva ajakava avaldatakse veebruarikuu jooksul Viimsi Noortekeskuse koduleheküljel.

 

LISAINFO

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse projektijuht
ave-liis.kivest@viimsinoortekeskus.ee
info@viimsinoortekeskus.ee
+372 5689 3974