Kaeveloa taotlemine

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 30 cm, pärast ehitusteatise teavitatuks lugemist, taotleda SIIT

Riigilõivud

Riigilõiv tasutakse vastava taotluse esitamisel Viimsi Vallavalitsuse kontodele:
Swedbank a/a EE182200221010936477
Luminor Bank EE111700017002666794

Maksekorraldusele märkida toimingu nimetus (ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, projekteerimistingimused, ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmine, aadress, ehitisregistri dokumendi väljastamine) ja ehitise aadress.