Suurpere toetus

Toetust makstakse üks kord aastas tingimusel, et lapsed ja mõlemad vanemad on elanikeregistri järgselt Viimsi valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. 

Suurpereks loetakse perekonda, kus kasvad neli või enam alla 18 aastast (kaasaarvatud) last.

Aastal 2019 on toetuse suuruseks 128 €, mis makstakse välja emadepäevaks.

Toetuse suurused kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

Vajalikud sammud

  • Toetuse saamiseks tuleb esitada Vallavalitsusele vabas vormis avaldus, mis sisaldab nii vanemate kui ka laste isikuandmeid.
  • Avaldus tuleb esitada ainult ühel korral, järgnevatel aastatel koostab nimekirjas sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist varasemalt esitatud andmetel alusel ning toetus kantakse taotleja arveldusarvele.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-posteldi.pardi@viimsivv.ee

Tõnu Troon
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Telefon: 602 8867 
E-posttonu.troon@viimsivv.ee

Õigusaktid