Sünnitoetuse taotlus

Sünnitoetust taotle SIIN

2019. aastal on sünnitoetuse suuruseks 350 €. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule. 

Viimsi vald maksab sünnitoetust taotluse alusel (taotluse peab esitama 3 kuu jooksul pärast lapse sündi)  juhul kui:

  • lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
  • laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

Lapse lapsendanud isikule makstakse sünnitoetust järgmistel tingimustel:

  • laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud;
  • lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele.

Toetus kantakse üle ühe kuu jooksul taotluses esitatud arveldusarvele ühes osas lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Sünnitoetuse taotluse esitanud pere lapsele kingitakse valla vapiga hõbelusikas, mis antakse üle uute vallakodanike pidulikul vastuvõtul. Kutse vastuvõtule saadetakse sünnitoetuse taotluses märgitud aadressile.

Vajalikud sammud

  • Taotleja esitab Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale vastavasisulise taotluse, kas kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud kujul.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Tõnu Troon
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Telefon: 602 8867
E-post: tonu.troon@viimsivv.ee

Õigusaktid