Matuse toetus ja surma registreerimine

Mida on tarvis teha isiku surma registreerimiseks

  • Esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele kirjaliku avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.
  • Surma saab registreerida Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1 Viimsi alevik) kohapeal. 
  • Perekonnaseisuasutus registreerib surma 3 tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

  • Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta

  • arstlik surmateatis;
  • surnud isiku pass või ID-kaart;

  • avaldaja ID-kaart või pass.

Alus: PerekonnaseadusPerekonnaseisutoimingute seadus

Kuidas taotleda matusetoetust

Matusetoetuse taotluse vorm

Matusetoetust makstakse matusekuludeks, juhul kui lahkunu viimane elukoht oli Eesti Rahvastikuregistri järgi Viimsi vald.

Toetuse suurus on 250 €.

Vajalikud sammud

  • Esitada taotlus kas paberkandjal Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald või digitaalselt allkirjatatult info@viimsivv.ee.
  • Taotlust on võimalik esitada ka surma registreerimisel rahvastikuregistri spetsialisti juures (kabinet 118).

Info hauaplatsi kasutajaks registreerimise kohta on leitav SIIT

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri vanemspetsialist
Telefon602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Katrin Jalast
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Telefon602 8806 
E-post: katrin.jalast@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid